Contracten zowel in het Engels als in het Nederlands,Italiaans en Spaans.
Businessplan bedenken en redigeren
Het oprichten van bedrijven en holdings in Nederland.
Openen van nieuwe markten in Italië, Nederland en Spanje
Start-ups en Grown-ups
Businessplan ontwikkelen en schrijven
Financiering (relaties met banken)
Openen van nieuwe markten in Nederland, Italië, Spanje, China en de USA
Contracten
Arbeidsrecht
Fusies en overnames
Due diligence onderzoek
Patentrecht
Werving en selectie van personeel in Italië en Nederland
Zoeken naar leveranciers
Fusies en overnames
Belastringadvies, ook voor de aanschaf, beheer en verkoop van onroerend goed in Italië en Nederland
Analyse en identificatie van “tax reduction areas” in Italië teneinde belastingvoordelen te bereiken en gebruik te kunnen maken van Europese fondsen

Voorkomen is beter dan genezen! Luisteren en daarna de ideeën van ondernemers middels een businessplan op papier zetten en concreet te laten worden. Naast en samen met de ondernemer werken om het bedrijf juridisch en financieel gezond te maken en te houden en problemen voorkomen en deze zo nodig oplossen

 

Slencs beschikt niet over een stichting beheer derdengelden